Training sociale vaardigheden

Training sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om goed met andere mensen om te kunnen gaan. Ze zijn noodzakelijk voor het opbouwen en in stand houden van een relatie en zijn onmisbaar bij een goed contact en een goede samenwerking. Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven.

 

Om contacten aan te gaan heb je vaardigheden nodig zoals luisteren, omgaan met kritiek en het kunnen aangeven van je grenzen. Assertiviteit is een belangrijk onderdeel van sociale vaardigheden. Het gaat hierbij om vaardigheden die te maken hebben met het opkomen voor jezelf, zonder daarbij anderen te kwetsen.

 

Mis je bepaalde sociale vaardigheden, dan kan het contact met mensen om je heen soms lastig verlopen. Een sociale vaardigheidstraining kan uitkomst bieden. Tijdens zo’n training ontwikkel je verschillende sociale vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld hoe je voor jezelf opkomt.

Hoe doen we dat?

De training vindt plaats in een groepssetting. Binnen de groep oefen je diverse sociale vaardigheden. Denk hierbij aan opkomen voor je mening, het geven en ontvangen van complimenten, het starten en onderhouden van een gesprek en het geven en ontvangen van kritiek. Een gedeelte van de training bestaat uit aanvullende theorie. Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaringen met andere deelnemers.

 

Het doel van deze training is om jezelf in staat te stellen op een betere manier contacten te gaan leggen en vaardigheden aan te leren die je in staat stellen op een betere manier contact met anderen aan te gaan.  Door het oefenen van concrete (lastige) situaties zal je probleemoplossend vermogen vergroten en door het aanleren van sociale denkpatronen, krijg je meer zich op sociale situaties en je eigen rol daarin.

 

De training sociale vaardigheden die door De BamBoe wordt gegegeven, wordt om jou behoefte afgestemd. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken wat exact jou hulpvraag is, met als doel je sociaal vaardiger te maken. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn onder andere: kennismaken, praatje maken, luisteren en een ander iets vragen, contact maken, complimenten, gevoelens, je mening geven, (feedback geven, feedback ontvangen), opkomen voor jezelf, onderhandelen, grenzen bewaken, samenwerken en reageren op pesten.

 

Sociale vaardigheidstraining versterkt het gevoel van zelfvertrouwen, je leert jezelf, anderen en sociale situaties beter kennen en begrijpen.

 

  • Voor wie?
  • De sociale vaardigheidstraining is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar tot ….

 

Hoe vaak?

De sociale vaardigheidstraining omvat 15 sessies, dit is afhankelijk van de onderwerpen die behandeld worden) De training wordt wekelijks gegeven en na iedere bijeenkomst worden er opdrachten meeggegeven. Wanneer het om kinderen en jongeren gaan, worden ouders/ verzorgers (indien gewenst) op de hoogte gehouden van de training. Na afloop van de training wordt er een evaluatiegesprek gepland.

 

De training wordt gegeven in een groep, waarin de sociale vaardigheden worden getraind.